Các hoạt động trong “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2019” tại Trung tâm GNNN - GDTX quận Phú Nhuận.