TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SỬA XE GẮN MÁY

 

- Thời gian đào tạo: 4 tháng (tuần học 5 buổi) – 6 tháng (tuần học 3 buổi)

- Thời gian thực học tối thiểu: 203 giờ (3 môđun)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 6 giờ

 

NỘI DUNG

Số TT

Tên  chương, mục, bài

Thời gian

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Động cơ xe gắn máy

93

24

67

2

2

Điện đèn căn bản

54

16

36

2

3

Điện đèn nâng cao

56

19

35

2

 

Cộng

203

59

138

6

 

 • Thực hành trên nhiều loại xe số thông dụng hiện nay như Dream, Wave,Kawasaki,..vv
 • Đội ngũ giáo viên là kỹ sư ôtô, kỹ thuật viên sửa xe gắn máy nhiều năm kinh nghiệm

-------------------------------------------------------------

QUI ĐỊNH CỦA KHÓA HỌC

 

 • Khóa Động cơ xe máy Môđun Œ
 • Khóa Điện căn bản Môđun .
 • Khóa Điện xe máy Môđun Œ à  (Điều kiện theo học: đã học qua khóa Điện cơ bản)
 • Khóa sửa xe máy Môđun Œ à  à  Ž

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: PHÒNG GHI DANH và GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CS1: 164 Nguyễn Đình Chính P11, quận Phú Nhuận ( 028 38440952

CS3: 354 Phan Đình Phùng P1, quận Phú Nhuận ( 028 38441169

www.gdnngdtxphunhuan.edu.vn

------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Không thu phí giới thiệu việc làm cho người lao động – học viên – học sinh tại trung tâm)

 

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

---------------------------------------------------------------------------------------------

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

XE TAY GA - PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ FI

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tuần học 5 buổi) – 2,5 tháng (tuần học 3 buổi)

- Thời gian thực học tối thiểu: 104 giờ (2 môđun)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 4 giờ

NỘI DUNG

Số TT

Tên  chương, mục, bài

Thời gian

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Động cơ xe tay ga

70

13

55

2

2

Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI)

34

11,5

20,5

2

 

Cộng

104

24,5

70,5

4

 

 • Thực hành trên nhiều loại xe tay ga yamaha, SYM, honda..vv (Thực hành 100 trên máy)
 • Đội ngũ giáo viên là kỹ sư ôtô, kỹ thuật viên sửa xe gắn máy nhiều năm kinh nghiệm

----------------------------------------

QUI ĐỊNH CỦA KHÓA HỌC

 

 • Khóa Động cơ xe tay ga - Môđun Œ
 • Khóa phun xăng điện tử (PGM-FI) Môđun 
 • Khóa sửa xe tay ga Môđun Œ à 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: PHÒNG GHI DANH và GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CS1: 164 Nguyễn Đình Chính P11, quận Phú Nhuận ( 028 38440952

CS3: 354 Phan Đình Phùng P1, quận Phú Nhuận ( 028 38441169

www.gdnngdtxphunhuan.edu.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Không thu phí giới thiệu việc làm cho người lao động – học viên –

 học sinh tại trung tâm)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH LỚP SỬA XE GẮN MÁY - TAY GA