Lễ Ký kết ATGT, Quy tắc ứng xử của học viên và phát động “Nuôi heo đất khuyến học” năm học 2019 - 2020.