KẾ HOẠCH TUYỂN SINH năm 2022

21/12/2020 07:48 | Lượt xem: 1026

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

 

KẾ HOẠCH TUYỂN SINH năm 2022

(Căn cứ theo Giấy chứng nhận đăng ký GDNN số 28/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 14/10/2020 của Sở LĐTB-XH cấp)

 

  • Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký GDNN số 28/GCNĐKHĐSLĐTBXH  ngày 14/10/2020 của Sở LĐTBXH cấp.
  • Căn cứ chức năng nhiệm vụ của trung tâm GDNNGDTX quận Phú Nhuận về dạy nghề sơ cấp và học sinh THCS lớp 8, Tổ ĐTN-HN xây dựng kế hoạch tuyển sinh như sau:

 

stt

Nghề đào tạo

Khoá

Dự kiến khai giảng

1

NGHỀ KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP – ĐIỆN LẠNH

K5

01/4/2022

K6

29/7/2022

K7

28/10/2022

2

NGHỀ SỬA XE GẮN MÁY-XE TAY GA

K3

01/4/2022

K4

29/7/2022

K5

28/10/2022

3

VẼ TRUYỆN TRANH

K16

Tháng 5 và 9

K17

4

ĐÀO TẠO LUẬT GTĐB – THI GPLX A1

K1 đến K10

tháng 2 kỳ

(có lịch riêng)

5

DẠY NGHỀ PHỔ THÔNG HỌC SINH THCS LỚP 8

Năm học 2022-2023

Tháng 9

6

ĐÀO TẠO LUẬT GTĐB – THI GPLX B2-C

Tuyển theo tháng

Hợp tác với Trường dạy nghề Tư thục Lái xe Sài gòn

 

Ghi chú: trong quá trình triển khai kế hoạch các khoá học năm, tuỳ theo tình hình thực tế có thể điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với thực tế của trung tâm và quy định của thành phố.

 

CS1 164 Nguyễn Đình Chính P 11 Phú Nhuận ( 028 38440952

CS3 354 Phan Đình Phùng P1 Phú Nhuận ( 028 38441169

 

 

ĐIỆN LẠNH

ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

SỬA XE GẮN MÁY-TAY GA