KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÁP GIẤY PHÉP LÁI XE A1 NĂM 2020

12/02/2019 14:56 | Lượt xem: 540

TRUNG TÂM GDNN-GDTX QUẬN PHÚ NHUẬN

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI CÁP GIẤY PHÉP LÁI XE A1 NĂM 2020

Stt

Tháng

Ngày tổ chức sát hạch

Ghi chú

1

01/2020

15

Ngày thứ tư

2

02/2020

 27

Ngày thứ năm

3

03/2020

26

Ngày thứ năm

4

04/2020

23

Ngày thứ năm

5

05/2020

28

Ngày thứ năm

6

06/2020

25

Ngày thứ năm

7

07/2020

23

Ngày thứ năm

8

08/2020

20

Ngày thứ năm

9

09/2020

24

Ngày thứ năm

10

10/2020

22

Ngày thứ năm

11

11/2019

26

Ngày thứ năm

12

12/2019

23

Ngày thứ năm