CHỨNG CHỈ NGHỀ SƠ CẤP (NHẬN HỌC VIÊN THƯỜNG XUYÊN)

12/02/2019 14:56 | Lượt xem: 747

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT ĐIỆN LẠNH

 

- Thời gian đào tạo:

 • Đăng ký tuần học 5 buổi – 6 tháng/khóa; Đăng ký tuần học 3 buổi – 9 tháng/khóa
 • Giảm 10% học phí cho học viên đóng trọn khóa.

NỘI DUNG

Môđun

Tên chương mục ( học phần )

Thời gian ( giờ )

Tổng số

LT

TH

KT

1

ĐIỆN LẠNH CĂN BẢN

60

24

34

2

2

THIẾT BỊ LẠNH DÂN DỤNG

60

16

42

2

3

MÁY ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ CB

60

12

46

2

4

MÁY ĐIỀU HOÀ không khí nâng cao

60

16

42

2

5

MÁY  LẠNH CÔNG NGHIỆP

60

16

41

3

6

TỰ ĐỘNG HOÁ HỆ THỐNG LẠNH

60

10

47

3

 

Tổng

360

94

252

14

 

 • Thực hành trên CÁC MÁY LẠNH DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP THÔNG DỤNG. Đội ngũ giáo viên là kỹ sư ĐIỆN LẠNH nhiều năm kinh nghiệm

 

QUI ĐỊNH CỦA KHÓA HỌC

 1. Khóa Điện lạnh dân dụng Môđun Œ à  à Ž à
 2. Khóa Điện lạnh công nghiệp: Môđun  è‘ (Điều kiện học khóa học phải có chứng nghề Điện lạnh dân dụng)
 3. Khóa học Điện lạnh: Môđun Œ à  à Ž à à è‘ (Sơ cấp)
 4. Học phí : 850.000đ/Moduyn

-----------------------------------------------

 

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

KỸ THUẬT ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

 

- Thời gian đào tạo:

 • Đăng ký tuần học 5 buổi – 6 tháng/khóa; Đăng ký tuần học 3 buổi – 9 tháng/khóa
 • Giảm 10% học phí cho học viên đóng trọn khóa.

NỘI DUNG

 

Tên chương mục

Thời gian ( giờ )

Tổng số

LT

TH

KT

1

ĐIỆN CĂN BẢN

60

19

39

2

2

TRANG BỊ ĐIỆN

60

16

42

2

3

MÁY ĐIỆN

60

16

42

2

4

KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN

60

14

44

2

5

ĐIỆN TỬ CÔNG NGHIỆP

60

15

43

2

6

ĐIỀU KHIỂN LẬP TRÌNH – THIẾT BỊ MỚI

60

12

45

3

 

Tổng

360

92

255

13

 

 • Thực hành trên CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ CÔNG NGHIỆP.
 • Đội ngũ giáo viên là kỹ sư ĐIỆN nhiều năm kinh nghiệm tốt nghiệp ĐH Sư phạm kỹ thuật tham gia giảng dạy.

-----------------------------------------------------------------------

QUI ĐỊNH CỦA KHÓA HỌC

 

 • Môđun Œ à  à  Ž à hoàn thành khóa Điện dân dụng (cấp chứng chỉ thường xuyên)
 • Môđun à ‘ hoàn thành khóa Điện công nghiệp (Điều kiện là học viên đã có chứng chỉ Điện dân dụng) và (chứng chỉ thường xuyên)

Môđun Œ à  à  Ž à à à‘ Hoàn thành Khóa Kỹ thuật Điện công nghiệp (Sơ cấp)  

Học phí : 850.000đ/Moduyn

 

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

SỬA XE GẮN MÁY

 

- Thời gian đào tạo: 4 tháng (tuần học 5 buổi) – 6 tháng (tuần học 3 buổi)

- Thời gian thực học tối thiểu: 203 giờ (3 môđun)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 6 giờ

 

NỘI DUNG

Số TT

Tên  chương, mục, bài

Thời gian

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Động cơ xe gắn máy

93

24

67

2

2

Điện đèn căn bản

54

16

36

2

3

Điện đèn nâng cao

56

19

35

2

 

Cộng

203

59

138

6

 

 • Thực hành trên nhiều loại xe số thông dụng hiện nay như Dream, Wave,Kawasaki,..vv
 • Đội ngũ giáo viên là kỹ sư ôtô, kỹ thuật viên sửa xe gắn máy nhiều năm kinh nghiệm

-------------------------------------------------------------

QUI ĐỊNH CỦA KHÓA HỌC

 

 • Khóa Động cơ xe máy Môđun Œ
 • Khóa Điện căn bản Môđun .
 • Khóa Điện xe máy Môđun Œ à  (Điều kiện theo học: đã học qua khóa Điện cơ bản)
 • Khóa sửa xe máy Môđun Œ à  à  Ž
 • Học phí: Môđun 1: 1.400.000đ

  • Môđun 2: 900.000đ

  • Môđun 3: 800.000đ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

---------------------------------------------------------------------------------------------

TỔ ĐÀO TẠO NGHỀ-HƯỚNG NGHIỆP

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

XE TAY GA - PHUN XAÊNG ÑIEÄN TÖÛ FI

- Thời gian đào tạo: 1,5 tháng (tuần học 5 buổi) – 2,5 tháng (tuần học 3 buổi)

- Thời gian thực học tối thiểu: 104 giờ (2 môđun)

- Thời gian ôn, kiểm tra hết môn học, mô đun và thi tốt nghiệp: 4 giờ

NỘI DUNG

Số TT

Tên  chương, mục, bài

Thời gian

Tổng số

Trong đó

Lý thuyết

Thực hành

Kiểm tra

1

Động cơ xe tay ga

70

13

55

2

2

Hệ thống phun xăng điện tử (PGM-FI)

34

11,5

20,5

2

 

Cộng

104

24,5

70,5

4

 

 • Thực hành trên nhiều loại xe tay ga yamaha, SYM, honda..vv (Thực hành 100 trên máy)
 • Đội ngũ giáo viên là kỹ sư ôtô, kỹ thuật viên sửa xe gắn máy nhiều năm kinh nghiệm

----------------------------------------

QUI ĐỊNH CỦA KHÓA HỌC

 

 • Khóa Động cơ xe tay ga - Môđun Œ
 • Khóa phun xăng điện tử (PGM-FI) Môđun 
 • Khóa sửa xe tay ga Môđun Œ à 
 • Học phí: Môđun 1: 1.000.000đ
  • Môđun 2: 800.000đ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Liên hệ: PHÒNG GHI DANH và GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

CS1: 164 Nguyễn Đình Chính P11, quận Phú Nhuận ( 028 38440952

CS3: 354 Phan Đình Phùng P1, quận Phú Nhuận ( 028 38441169

www.gdnngdtxphunhuan.edu.vn

--------------------------------------------------------------------------------------------------

TRUNG TAÂM GIAÙO DUÏC NGHEÀ NGHIEÄP - GIAÙO DUÏC THÖÔØNG XUYEÂN QUAÄN PHUÙ NHUAÄN

VĂN PHÒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM

(Không thu phí giới thiệu việc làm cho người lao động – học viên –

 học sinh tại trung tâm)